Czym jest wiatrołap w domu?

Wiatrołap to inaczej przedsionek. Przedsionek natomiast, to mała przestrzeń lub pomieszczenie przed większym pomieszczeniem wewnętrznym. Słowo to pochodzi od łacińskiego „vestibulum”, co oznacza przedsionek, i może być używane w odniesieniu do każdej przestrzeni, która ma tę samą funkcję. Na przykład wejście przed drzwiami wejściowymi do domu to przedsionek. Korytarz wewnątrz budynku również może być nazywany przedsionkiem, jeśli prowadzi do głównego wejścia do danej przestrzeni.

W architekturze istnieją trzy różne rodzaje przedsionków:

-Wejścia do dużych budynków, takich jak kościoły lub urzędy państwowe, często mają wielkie wejście lub obszar lobby, który pełni funkcję przedsionka. Obszar ten jest zazwyczaj duży i otwarty, z dużą ilością naturalnego światła i wysokimi sufitami, aby dać gościom pojęcie o wielkości przestrzeni, do której wchodzą.

-Wejścia do mniejszych budynków, takich jak domy prywatne czy kompleksy mieszkalne, są często mniejsze i mniej widoczne niż te znajdujące się w budynkach publicznych. Funkcjonują jako przejście między zewnętrzem a wnętrzem, pozwalając na zdjęcie butów i umieszczenie toreb po jednej stronie, gdy wchodzimy do domu.

-Podest klatki schodowej jest również czasami określany jako przedsionek, ponieważ służy podobnym celom jak wejście. Więcej na temat domu znajdziesz na stronie https://budowaidom.pl/ .

Możesz również polubić…