Ubezpieczenie OC Członków Zarządów Kół Łowieckich 2020

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem się nowego okresu ochrony ubezpieczeniowej od dnia 01.05.2020 r. do 30.04.2021 r. odpowiedzialności cywilnej Członków Zarządów Okręgowych PZŁ, Członków Kół, Członków Zarządu Kół Łowieckich PZŁ, uprzejmie informujemy Państwa o możliwości przystąpienia lub kontynuacji ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
W celu ułatwienia podjęcia decyzji o przystąpieniu lub kontynuacji ubezpieczenia na kolejny okres ubezpieczeniowy, poniżej przekazujemy druki deklaracji przystąpienia do ww. ryzyk ubezpieczeniowych, informację o produkcie odpowiedzialności cywilnej Członków Zarządu Głównego PZŁ oraz Członków Zarządu w Zarządach Okręgowych PZŁ oraz wyciąg z oferty ubezpieczeniowej.

Warunki, zakres ochrony ubezpieczeniowej, sumy gwarancyjne oraz składki ubezpieczeniowe za poszczególne warianty nie uległy zmianie, pozostały takie same jak w roku ubiegłym.

Wypełnione i podpisane deklaracje przystąpienia do ubezpieczenia Koła Łowieckie przekazują bezpośrednio do Zarządu Okręgowego najpóźniej do dnia 15.04.2020 r. oraz dokonują płatności składki na rachunek bankowy właściwego Zarządu Okręgowego PZŁ w terminie do dnia 22.04.2020 r.

Przedstawicielom Zarządów Okręgowych Kół Łowieckich i Członkom Kół Łowieckich, którzy rozszerzą ochronę ubezpieczeniową o szkolenie RODO zostanie udostępnione szkolenie On-line w zakresie przepisów prawa o ochronie danych osobowych. Aby móc skorzystać z tej formy szkolenia, należy w deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia w pozycji "UWAGI" podać: imię i nazwisko osoby wskazanej do odbycia szkolenia wraz z podaniem numeru telefonu i adresu e-mail. Po uzyskaniu tych informacji w przeciągu 30 dni od rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej otrzymacie Państwo e-mail z dostępem do internetowego portalu szkoleniowego. Szkolenie należy zrealizować do 30.04.2021 r. Po zakończeniu szkolenia zostanie wystawiony imienny certyfikat ukończenia.

 

Załącznik nr 1

 

Załącznik nr 2

 

Załącznik nr 3

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Aby się dowiedzieć więcej o cookies, proszę kliknąć tutaj: Informacje o cookies.

Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony