INFORMACJE DLA OSÓB, KTÓRE ZDAŁY EGZAMIN

 

Wykaz dokumentów:

1.Wypis z Krajowego Rejestru Karnego- zapytanie o udzieleniu informacji o osobie. Zaświadczenie takie można uzyskać w KRK przy ul. Czerniakowskiej 100, (róg ul. Bartyckiej)

2. Podanie o przyjęcie w poczet członków niezrzeszonych w kole łowieckim.

3. Zdjęcie (format jak w dowodzie osobistym) w wersji elektronicznej lub papierowej

4. Dowód wpłaty wpisowego w kwocie 1323 zł lub 523 zł - tylko dla osób uczących się które nie ukończyły 25 lat do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego okres składkowy - wymagana kserokopia legitymacji studenckiej.

5. Zaświadczenie o uzyskaniu podstawowych uprawnień do wykonywania polowania dla osób, które zdawały egzamin w innym ZO PZŁ.

 

Wpłaty należy dokonać na konto PZŁ Zarząd Okręgowy Warszawa (nr konta bankowego: 89 1050 1038 1000 0022 4999 1445). Tytuł wpłaty "wpisowe i składka za .... rok".

                            Z powyższymi dokumentami należy zgłaszać się w godzinach pracy do ewidencji myśliwych

                            (wtorek, czwartek, piątek 08:30-14:30, środa 10:00-17:00)

 


 

Po uzyskaniu członkostwa PZŁ, można ubiegać się o pozwolenie kupna i posiadania broni do celów łowieckich. Szczegółowych informacji w tej sprawie udziela Wydział Postępowań Administracyjnych Komendy Stołecznej Policji - ul. Nowolipie 2 - tel. (22) 603-87-38.
Ponadto wszystkie niezbędne informacje w tej sprawie można znaleźć na stronie internetowej http://wpa.policja.waw.pl

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Aby się dowiedzieć więcej o cookies, proszę kliknąć tutaj: Informacje o cookies.

Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony