Kynologia

Zapraszamy do działu poświęconego naszym czworonożnym towarzyszom łowów i ich zmaganiom w konkursach prac i próbach polowych.

Czytaj dalej...

Szkolenia

Organizujemy kursy zarówno dla kandydatów do Polskiego Związku Łowieckiego, jak też różnorodne szkolenia dla myśliwych chcących pogłębić swoją wiedzę z zakresu gospodarki łowieckiej.

Czytaj dalej...

Strzelectwo

Dziesiątki godzin treningu, celne oko, refleks i mistrzowskie opanowanie stresu. Oto dział poświęcony strzelectwu myśliwskiemu w naszym okręgu.

Czytaj dalej...


Najnowsze Wiadomości


 

---------------------------------------

Szanowni Koledzy, 
W dniu 31.05.2019 r. od godz. 15:00 serdecznie zapraszamy na bezpłatne konsultacje urologiczne w przychodni Alfa Lek na ul. Nowy Świat 58a (róg ul. Ordynackiej). Konsultacje będzie przeprowadzał kolega dr Tomasz Mutrynowski, Starszy Asystent Kliniki Urologii w Warszawie. W dniu wizyty sugerowane jest zabranie ze sobą wyników badań tj.: USG, PSA.

Zapisy odbywają się codziennie pod numerem telefonu: 22 826 45 02.Rezygnacja Łowczego Okręgowego - dr Łukasza Urbańskiego

 

Szanowni Państwo,

w dniu 11 maja 2019 r. podjąłem decyzję o rezygnacji z funkcji Łowczego Okręgowego PZŁ w Warszawie.

Rezygnację powodowaną względami osobistymi składam w momencie, w którym zakończyłem budowanie profesjonalnych Kadr naszej struktury. Uporządkowanych zostało także wiele kluczowych spraw.

Dziękuję wszystkim współpracownikom i członkom zarządu za zaangażowanie w realizację postawionych przeze mnie zadań na rzecz rozwoju i ochrony polskiego modelu łowiectwa.

Dziękuję za setki godzin poświęcanych dla walki o polskie łowiectwo, często do późnych godzin w tygodniu oraz w weekendy.

Dziękuję także Koleżankom i Kolegom Myśliwym Okręgu Warszawskiego. Wasza odpowiedzialna społecznie ekologiczna postawa społecznej pracy na rzecz ochrony przyrody zasługuje na najwyższy szacunek.

Głęboko wierzę, że nasze wspólne osiągnięcia wytyczają nową ścieżkę jaką powinien podążać Związek.

Zarząd Okręgowy stworzyłem w oparciu o wybitnych przedstawicieli nauki, dydaktyki i zarządzania. Okręgowy Sąd Łowiecki i Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego wraz z Zastępcami w oparciu o osoby etyczne (w tym sędziów zawodowych) o najwyższych predyspozycjach moralnych.

Cały Zespół etatowy, w tym Rzecznik Prasowy, a także Komisje problemowe są gotowi do sprostania wyzwaniom jakie czasy współczesne stawiają przed organizacją.

Motto mojego i Zarządu działania: Ochrona przyrody, Praworządność, Transparentność, Etyka, Koleżeńskość”, przyczyniło się do naszych wymiernych osiągnięć za co Wam serdecznie dziękuję!

Sukcesy ostatnich miesięcy naszego wspólnego wysiłku prezentuję na dole mojej rezygnacji.

Wyrażam nadzieję, że nasze wspólne sukcesy będą mieć kontynuację w działaniu moich następców. Życzę im, aby kierując największym okręgiem łowieckim w Polsce czynili to z poszanowaniem autonomii kół łowieckich i myśliwych niezrzeszonych. Należy im się bowiem wielki szacunek za społeczną pracę. Szacunek ten są im winne zarówno władze Związku jak i władze Kraju.

Dziękując za współpracę uprzejmie informuję, że Zarząd Okręgowy działa płynnie i jest gotowy do realizacji zadań na rzecz PZŁ, zgodnie z wytycznymi dla Łowczych Okręgowych została także podjęta uchwała             o zwołaniu zjazdu delegatów.

Z łowieckim pozdrowieniem!

dr Łukasz Urbański

Przewodniczący Zarządu - Łowczy Okręgowy PZŁ w Warszawie

Przykładowe osiągnięcia Zarządu kadencji XII 2018 - V 2019:

Promocja łowiectwa wśród najważniejszych organów Państwa. Zarząd Okręgowy przesłał do Prezydenta, Premiera, Marszałka Sejmu, Przewodniczących Klubów Parlamentarnych materiały promujące łowiectwo i jego niepodległościowy charakter. Jest to plansza historyczna w postaci obrazu gabinetowego Myśliwych - Pionierów Polskiego Łowiectwa, m. in. Marszałka J. Piłsudskiego, gen. broni K. Sosnkowskiego i innych oraz rys historyczny Patriotów Polskiej Kniei - Ojców Niepodległości RP;

Wybór oferenta dla dostarczenia nowych maszyn rzutkowych na strzelnicę w Suchodole (stare wyeksploatowane maszyny niszczące rzutki pracowały 15 lat!).

Zachowanie zasad transparentności w wyborze. Wprowadzenie zasady ofertowego badania rynku dla dostawców usług zewnętrznych (co najmniej trzy konkurencyjne oferty) według zasady „maksimum korzyści minimum kosztów”;

Rewelacyjne wyniki sprzedaży na strzelnicy w Suchodole (marzec 2019 r. 22.972 zł, kwiecień 2019 r. 26.905 zł);

Opracowanie koncepcji promocji łowiectwa z wykorzystaniem wielkich patriotycznych postaci – Ojców Niepodległej RP (myśliwych). Ruchy niepodległościowe, patriotyczno-obronne) – Marszałek Piłsudski, Prezydent Mościcki, Gen. Sosnkowski i inni. Promocja łowiectwa poprzez planszę historyczną;

Promocja łowiectwa w środowiskach opiniotwórczych. Wizyta m. in. u aktora, Mistrza Jana Kobuszewskiego wieloletniego myśliwego okręgu warszawskiego z okazji 85 urodzin. Łowczy Okręgowy wręczył zacnemu jubilatowi list gratulacyjny, odznakę i plakat „Wielcy Ojcowie Niepodległej Rzeczypospolitej”;

Sukces zawodów Przylaszczki o niespotykanej dotychczas frekwencji (30% większa frekwencja).

Na zaproszenie Łowczego Okręgowego gościem specjalnym był słynny kapitan PLL LOT Tadeusz Wrona, który staje się ambasadorem polskiego łowiectwa w środowiskach opiniotwórczych;

Przekazanie na ręce Łowczego Krajowego pisma do Komendanta Głównego Policji w sprawie interpretacji prawnej i przeciwdziałaniu blokowania polowań z prośbą o wdrożenie procedury w komendach wojewódzkich w Polsce;

Przygotowanie projektu Myśliwi dla Obronności, w tym programu lojalnościowego dla Żołnierzy WOT;

Przygotowane do opublikowania głoszenie ofertowe na wybór podmiotu, który kompleksowo przeprowadzi procedurę uzyskania pozwolenia na rozbudowę strzelnicy, jej wyciszenie, uregulowanie kwestii związanych z częścią gruntów;

Opracowanie projektów pism dla Zarządu Głównego dotyczących interwencji w sprawie znanego przestępcy działającego na szkodę PZŁ i jego członków;

Przygotowanie koncepcji promocji łowiectwa przez kobiety polujące, diany różnych profesji, w różnym wieku, statusie materialnym i wykształceniu;

10-krotne zwiększenie przychodu strzelnicy ZO PZŁ w Suchodole w porównaniu marzec 2018 - marzec 2019. Rekord przychodów na strzelnicy w kwietniu 2019 r. (Prawie 27.000 zł);

Powołanie komisji prawnej pro bono i zatrudnienie na wniosek kół łowieckich pani Mecenas i rozwiązywanie problemów zarządu, kół i myśliwych (m. in. opracowanie procedury dot. zwalczania łamania prawa przez osoby blokujące polowania);

Stworzenie dużej komisji pro-bono do spraw komunikacji, promocji, kultury i etyki łowieckiej (prace nad projektami promującymi łowiectwo);

Uruchomienie strony www strzelnicy w Suchodole wraz z interaktywnym kalendarzem;

Promocja PZŁ w środowiskach opiniotwórczych;

Rzecznik prasowy na naszym pokładzie;

Uruchomienie oficjalnego konta ZO PZŁ Warszawa na Facebooku;

Nawiązanie współpracy pomiędzy ZO Warszawa a KŁ Hubertus z Chicago i przekazanie najstarszemu kombatantowi – myśliwemu w wieku 100 lat, kwoty ok 1.000 USD zebranej przez polskich myśliwych w USA!

Uatrakcyjnienie formuły kursów organizowanych przez ZO Warszawa, wprowadzenie ankiety oceny wykładowców

i wiele, wiele innych.

 

 


 WYNIKI

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE - ZAWODY OKRĘGOWE

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - ZAWODY OKRĘGOWE


 

ŁOWCZY OKRĘGOWY PZŁ W WARSZAWIE, DR ŁUKASZ URBAŃSKI PRZEDSTAWIA PODSUMOWANIE PRACY ZARZĄDU OKRĘGOWEGO W OSTATNIM KWARTALE

 


 

PUCHAR PRZYLASZCZKI ZA NAMI ! - FOTORELACJA Z ZAWODÓW

 


 POMOC DLA KOMBATANTA - MYŚLIWEGO OKRĘGU WARSZAWSKIEGO PZŁ

 


Z SATYSFAKCJĄ INFORMUJEMY, ŻE NA WNIOSEK PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU - ŁOWCZEGO OKRĘGOWEGO PZŁ W WARSZAWIE dr ŁUKASZA URBAŃSKIEGO, ZARZĄD GŁÓWNY PZŁ POWOŁAŁ W SKŁAD ZARZĄDU OKRĘGOWEGO PZŁ W WARSZAWIE WSPANIAŁĄ DIANĘ - dr EWĘ STRUPIŃSKĄ - THOR. KOLEŻANCE GRATULUJEMY I ŻYCZYMY OWOCNEJ WSPÓŁPRACY DLA DOBRA POLSKIEJ PRZYRODY

 


 OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL MUZYKI MYŚLIWSKIEJ GORAJ 2019


 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA i ROZWOJU WSI z DNIA 20 MARCA 2019 r. w SPRAWIE WPROWADZENIA w 2019 r. NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”

 


 

ŁOWCZY KRAJOWY SŁUCHA GŁOSU MYŚLIWYCH, ZMIANY W ZARZĄDZENIU STRZELECKIM

 


PISMO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII, DOTYCZĄCE SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH LISÓW

 


 DO KÓŁ ŁOWIECKICH I MYŚLIWYCH OKRĘGU WARSZAWSKIEGO: PROŚBA O PROPOZYCJE ZMIAN DO STATUTU PZŁ WRAZ Z UZASADNIENIEM


 

 KURS DLA KANDYDATÓW NA MYŚLIWYCH 2019 

 


 

WYNIKI EGZAMINU TESTOWEGO Z DNIA 5 MARCA 2019

TERMINY EGZAMINÓW USTNYCH


 

POWOŁANIE NOWEGO ŁOWCZEGO KRAJOWEGO

 


 

STACJA BADAWCZA PZŁ W CZEMPINIU ZAPRASZA NA:

-SZKOLENIE Z ZAKRESU SZACOWANIA SZKÓD ŁOWIECKICH

- SZKOLENIE NA STRAŻNIKÓW ŁOWIECKICH

 


 

PISMO GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII W SPRAWIE DOKUMENTU DOCHODZENIA EPIZOOTYCZNEGO (DDE)

DRUK DDE

 


 

INFORMACJE DOTYCZĄCE NAJBLIŻSZYCH EGZAMINÓW 2019

 


 

PISMO GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII DOTYCZĄCE STREFY WAMTA


 

  PONIŻEJ ZAMIESZCZAMY DRUKI ROCZNEGO PLANU ŁOWIECKIEGO ORAZ INWENTARYZACJI ZWIERZYNY, KTÓRE OBOWIĄZUJĄ OD SEZONU ŁOWIECKIEGO 2019/2020

DRUK ROCZNEGO PLANU ŁOWIECKIEGO

DRUK INWENTARYZACJI ZWIERZYNY


 

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE NA ADRESY MAILOWE KÓŁ ŁOWIECKICH OKRĘGU WARSZAWSKIEGO, ZGODNIE Z WCZEŚNIEJSZYM ZAPEWNIENIEM ZARZĄDU OKRĘGOWEGO, PRZESŁANA ZOSTAŁA „REKOMENDOWANA PROCEDURA PRZECIWDZIAŁANIA BLOKOWANIU POLOWANIA” PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z JEJ TREŚCIĄ


 

 PONIŻEJ ZAMIESZCZAMY PISMO GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII Z DNIA 11 STYCZNIA 2019 r. DOTYCZĄCE STREFY CICHYCH POLOWAŃ, Z UPRZEJMĄ PROŚBĄ O UWZGLĘDNIENIE ZAWARTYCH W NIM ZALECEŃ

PISMO GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII Z DNIA 11 STYCZNIA 2019 r. 


 KURS DLA KANDYDATÓW NA SELEKCJONERÓW

SZKOLENIE WETERYNARYJNE


 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO Z DNIA 10 STYCZNIA 2019r.


  REKRUTACJA NA STANOWISKO: RZECZNIK PRASOWY ZO PZŁ W WARSZAWIE


OPATRZONE PODPISEM ELEKTRONICZNYM PISMO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W SPRAWIE POLOWAŃ WIELKOOBSZAROWYCH 


 ROZPORZĄDZENIE NR 37 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO Z DNIA 3 STYCZNIA 2019  ZMIENIAJĄCE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE ODSTRZAŁU SANITARNEGO DZIKÓW NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO


 PISMO GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII Z DNIA 28.12.2018 r.

DOTYCZĄCE REDUKCJI DZIKA (WALKA Z ASF) 


 SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI KÓŁ ŁOWIECKICH OKRĘGU WARSZAWSKIEGO


 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Z DNIA 15 LISTOPADA 2018 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia w 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej "programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie"

 


Przypominamy, że w dniu 31.12.2019 r. tracą ważność dotychczasowe książeczkowe legitymacje PZŁ

W związku z powyższym prosimy osoby, które jeszcze nie dokonały wymiany legitymacji o złożenie w biurze Zarządu Okręgowego lub dostarczenie pocztą tradycyjną / elektroniczną:

- wypełnionego formularza danych osobowych wraz z akceptacją przetwarzania danych osobowych

- aktualnego zdjęcia formatu dowodu osobistego / paszportu, na białym tle.

 


 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2018 r. w sprawie wysokości zryczałtowanych kosztów udziału przedstawicieli wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego w szacowaniu szkód łowieckich, a także ustalaniu wysokości odszkodowania za te szkody.


  SKŁADKA CZŁONKOWSKA NA ROK 2019 ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ NR 35/2017 POZOSTAJE BEZ ZMIAN I WYNOSI 320 zł. Z KOLEI ZWIĘKSZENIU O 6 zł ULEGŁA KWOTA STAWKI UBEZPIECZENIA. ZATEM,

ŁĄCZNA KWOTA SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ NA ROK 2019 WYNOSI 363 zł,

A SKŁADKI ULGOWEJ 203 zł.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA W SPRAWIE TABLICY OSTRZEGAWCZEJ O POLOWANIU ZBIOROWYM


WYTYCZNE ODNOŚNIE STOSOWANIA ZASAD BIOASEKURACJI PRZEZ MYŚLIWYCH W CZASIE POLOWAŃ ORAZ W CZASIE POBIERANIA PRÓBEK DO BADAŃ LABORATORYJNYCH W KIERUNKU ASF


 MAPA OGNISK I PRZYPADKÓW ASF w POLSCE ORAZ AKTUALNY ZASIĘG OBSZARÓW OBJĘTYCH RESTRYKCJAMI


 STUDIA PODYPLOMOWE " Łowiectwo i aktywne formy zarządzania populacjami dzikich zwierząt "


 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROWADZONYCH PRAC NAD NOWYM STATUTEM PZŁ


 STUDIA PODYPLOMOWE "SZKODY W GOSPODARSTWACH ROLNYCH I ICH SZACOWANIE" STUDIA PODYPLOMOWE "GOSPODARKA ŁOWIECKA I OCHRONA ZWIERZYNY"


  ODSTRZAŁ SANITARNY DZIKÓW-WYTYCZNE


 STRONA INTERNETOWA POŚWIĘCONA 95-LECIU ISTNIENIA PZŁ


 ROZPORZĄDZENIE NR 9 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO Z DNIA 19 MAJA 2018 r.


 OKÓLNIK nr 15/0/2018

ZAŁĄCZNIKI 1, 2, 3


 PISMO MINISTRA ŚRODOWISKA


 OKÓLNIK nr 11/O/2018 


 STANOWISKO MINISTERSTWA ŚRODOWISKA W SPRAWIE SZKÓD W UPRAWACH I PŁODACH ROLNYCH


 KOMUNIKAT 3/2018


 

 ZMIENIONE ZASADY PRZYJMOWANIA NA STAŻ KANDYDACKI

 


 

"MYŚLIWY W OCZACH DZIECKA"

Konkurs zorganizowany przez

Koło Łowieckie "BIELIK" w Warszawie


 

Druk Rocznego Planu Łowieckiego sezon 2018/2019

 


 Informacje dla lekarzy weterynarii, myśliwych i leśników, dotyczące ASF


 

KOMUNIKAT 1/2018


 

SZKOLENIE WETERYNARYJNE 2018 (pdf)

 


 

PREZENTACJA ASF

 


 


 


 

RODO


  PISMO DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY Z JEDNOSTKAMI LASÓW PAŃSTWOWYCH W POSZUKIWANIACH PADŁYCH DZIKÓW (pdf)

 


Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej

z dnia 8 sierpnia 2017 roku

w zakresie wejścia uchwały NRŁ nr 14/2015 z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych w Polsce oraz zasad postępowania przy ocenie prawidłowości odstrzału.

_______________________________________

 

 

druk ŁOW-1

druk ŁOW-1 (pdf)


INFORMACJE DOT. AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ (ASF)

Dokument dochodzenia epizootycznego

Komunikat ZG PZŁ dot. procedury postępowania z uwagi na stwierdzenie przypadków ASF w Polsce

Zał. 1 do Komunikatu ZG PZŁ - mapa strefy zakaźnej

Zał. 2 do Komunikatu ZG PZŁ- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zał. 3 do Komunikatu ZG PZŁ - pismo Głównego Lekarza Weterynarii

Pismo Głównego Lekarza Weterynarii

Materiały szkoleniowe dla myśliwych i leśników cz. 1

Materiały szkoleniowe dla myśliwych i leśników cz. 2

 


 

 

 

 
"Odbudowa populacji zwierzyny drobnej - kuropatwy w wybranych obwodach Zarządów Okręgowych PZŁ z woj. mazowieckiego" w latach 2012-2013.
 

 

 

 

pauseplay
/
show/hideshow/hide

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Aby się dowiedzieć więcej o cookies, proszę kliknąć tutaj: Informacje o cookies.

Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony